Het werk van Roger Raveel

HALVERWEGE DE GOLDEN SIXTIES...

wou de toenmalige tiener Renaud, tweede zoon van Graaf Charles de Kerchove de Denterghem, ergens in de historische kelders van het na Wereldoorlog II afgebroken kasteel, zijn eigen plek hebben. Tegenwoordig zouden we van een mancave spreken.

Een bezoek van vader Charles aan een Raveeltentoonstelling in Brussel deed het idee ontstaan om de gangen tot aan de mancave van zijn zoon ter beschikking te stellen van Roger Raveel. De kunstenaar zag er onmiddellijk het potentieel van in en, samen met drie geestverwanten (Raoul De Keyzer, Etienne Elias en Reinier Lucassen), heeft Roger Raveel van deze ruimten een kunstwerk gemaakt dat later tot een van zijn meesterwerken zou worden gerekend en dat ontegensprekelijk het meest complete werk uit zijn oeuvre zou blijken te zijn. 

Alle typische Raveeliaanse elementen zijn aanwezig: het witte vierkant dat kan beschouwd worden als zijn meest karakteristieke signatuur, het gebruik van spiegels om optische effecten te creëren en de man met de pet.  Zelfs het iconische “karretje om de hemel te vervoeren” ontbreekt niet.  Het hoofdwerk is een Raveeliaanse interpretatie van het Lam Gods, een knipoog naar het Gentse meesterwerk van de gebroeders Van Eyck in de Sint-Baafskathedraal enkele kilometers verderop.

De kelder met de muurschilderingen van Raveel kan enkel worden bezocht op aanvraag en onder begeleiding van onze gidsen.

Het maximum aantal personen per gids bedraagt 15. Grotere groepen worden opgesplitst. Voor de rondleiding voorzien wij 1 uur.

  • Voor een groep tot 10 personen (1 gids) is de prijs € 150
  • Voor een groep van 11 à 15 personen (1 gids) is de prijs € 185
  • Voor een groep van 16 à 30 personen (2 gidsen) is de prijs € 300
  • Grotere groep: prijs op aanvraag

Individu's kunnen zich via mail (info@parkvanbeervelde.be) inschrijven voor een "instapbezoek". Deze gaan door op 12 maart, 23 april, 4 juni, 2 juli, 20 augustus en 24 oktober 2023 bij een minimum van 6 ingeschrevenen. Kostprijs: € 15 / persoon. 

Er is uiteraard ook de mogelijkheid om deze rondleiding te combineren met een gegidste wandeling door het Park. Voorzie hiervoor ongeveer 2 uur in totaal. De prijs voor de rondleiding Raveel én het Park bedraagt:

  • Voor een groep tot 10 personen (1 gids) is de prijs € 200
  • Voor een groep van 11 à 15 personen (1 gids) is de prijs € 250
  • Voor een groep van 16 à 30 personen (2 gidsen) is de prijs € 400
  • Grotere groep: prijs op aanvraag

Meer info:

Het bezoek aan de muurschilderingen en/of het Park kan ook gecombineerd worden met een leuke uitstap in de nabije buurt. Wij denken hierbij aan:

Wilt u meer weten over Roger Raveel?
Bezoek dan zeker het Roger Raveel Museum te Machelen-aan-de-Leie: https://www.rogerraveelmuseum.be/ 

 

Raveel in De Standaard 8 januari 2021