Vlaco behartigt al 25 jaar het beleid en de belangen van de biologische kringloop in Vlaanderen. Vlaco verenigt zowel overheden als bedrijven die organisch-biologisch afval verwerken. Meer halen uit biologische kringlopen en zo de ecologische en economische belangen van onze leden en van heel Vlaanderen stimuleren: dat is de corebusiness van Vlaco vzw.

Vlaco is erkend als certificeringsinstelling om kwaliteitscontrole uit te voeren bij compost- en digestaatproductie. Vlaco doet ook wetenschappelijk onderzoek naar het gebruik van die producten. Ook particulieren kunnen thuis de biologische kringloop sluiten. Vlaco promoot daarom het zgn. thuiskringlopen. Tuinresten en keukenafval zijn bouwstenen die bij dat thuiskringlopen gebruikt worden. Samen met de intercommunales leidt Vlaco vrijwilligers op (die de kringloopboodschap helpen verspreiden) en organiseert het vormingen over thuiskringlopen.

Standnummer
808
Categorieën
In en rond de tuin
Specialiteiten
Kwaliteitsopvolging van de compost- en digestaatproductie
Thuiskringlopen
Koken met restjes
Contact

Vlaco
Kristof Van Stichelen
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
België

Aanwezig op
De Tuindagen oktober 2023
De Tuindagen oktober 2022