Algemene voorwaarden winactie Ballonvaarten Stijn Vercauteren

 

Gebruiksvoorwaarden “Ballonvaarten Stijn Vercauteren – Tuindagen van Beervelde” winactie – Win een ballonvaart voor 2 personen t.w.v. € 318.

Om kans te maken moeten de deelnemers het formulier op de website invullen. Je hoeft niets te kopen, maar internettoegang is vereist. Een e-mailadres komt slechts éénmaal in aanmerking om te winnen.

De prijs is bestemd voor totaal 1 winnaar. 

Deze prijsvraag is uitsluitend bedoeld voor inwoners van België en Nederland en dienen 18 jaar of ouder te zijn (op aanvraag van de promotor dienen zij een ID-kaart te tonen).

De winnaar zal door een computerprogramma worden geselecteerd uit het totaal van de inzendingen op de datum van sluiting. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

De verkoopprijzen zijn correct op het moment van het ter perse gaan, maar de promotor behoudt zich het recht voor om de gegevens indien nodig te wijzigen.

De winnaar moet binnen 3 dagen reageren op de kennisgeving van zijn/haar prijs. In het geval de vordering voor de prijs niet binnen 3 dagen door de promotor wordt ontvangen, behoudt de promotor zich het recht voor om de prijstoekenning in te trekken en de prijs uit te reiken aan een reserve die op hetzelfde moment als de oorspronkelijke winnaar werd geselecteerd.

Er bestaan geen alternatieven in contanten of natura, voor het geheel of een deel van de prijs, uitgezonderd omstandigheden buiten zijn redelijke controle om, behoudt de promotor zich het recht voor om de prijs met soortgelijke alternatieven van gelijke of hogere waarde te vervangen.

Behoudens uitzonderlijke omstandigheden naar goeddunken van de promotor, is de prijs niet overdraagbaar aan andere personen dan de winnaar.

Door deelname aan deze winactie ga je ermee akkoord dat de door jou verstrekte informatie door ons mag worden gebruikt voor het beheer van deze winactie.

De promotor behoudt zich het recht voor om inzendingen die materiaal bevatten dat beledigend wordt geacht, of waarvan zij van mening is dat het frauduleus of op wangedrag is gebaseerd, uit te sluiten.

Voor zover toegestaan door de wet, aanvaardt de promotor geen verantwoordelijkheid voor verlies, letsel of schade die voortvloeit uit het winnen van de prijs of de aanwezigheid op een locatie door de winnaar, hetgeen men doet op eigen risico.

De promotor behoudt zich het recht voor om de promotie te wijzigen, beëindigen of tijdelijk op te schorten indien hij het naar zijn volledig eigen goeddunken noodzakelijk acht om dit te doen, behoudens het feit dat de promotor dit recht niet op onredelijke wijze zal uitoefenen.

De winactie loopt tot en met 1 oktober 2023, 23:59. De winnaar zal bericht krijgen ten laatste op 4 oktober 2023 via e-mail. De winnaar van de ballonvaart voor 2 personen heeft 3 dagen om te reageren en de prijs te accepteren. Deze prijs zal overhandigd worden tijdens de Tuindagen van Beervelde 6-7-8 oktober 2023 op de stand van Ballonvaarten Stijn Vercauteren (stand 507), tenzij anders overeengekomen met Stijn Vercauteren. Als de winnaar niet binnen drie dagen heeft gereageerd dan zal de prijs aan de volgende winnaar gegeven worden. De naam van de winnaar zal tevens bekendgemaakt worden via onze website.